/69080b7ef8c7efb89ec15f1c3ee86a3c00333772/assets Vennligst sjekk inntasting, det stemmer ikke med spesifikasjonen no

Modes Avbetaling


Ved bestilling kan du velge å fordele betalingen på 3 måneder. Minste avdragsbetaling pr. måned er 300,og minste ordreverdi 900,.Fraktgebyr på 59,betaler du sammen med første avdrag. Det påløper ikke faktureringsgebyr i tillegg. Du betaler isteden renter på 1,6% av ordresummen i måneden. Effektiv årsrente er alltid 19,2%, uansett ordreverdi og antall avdrag.

Kredittgiver er Atelier Gyldne Snittet Postordre AS (org. nr 988349143), som foretar en rutinemessig kredittvurdering og forbeholder seg retten til å begrense eller nekte kreditt. Vi har rett til å overlate og pantsette fordringen til andre kredittgivere. Fakturaen finner du i varepakken din.