_csrf 9d852743-35f4-4c46-87a9-cc147ae1a533 /d15997c174c44ab59e52120e9e2a7f4afc3eae36/assets no

Modes Avbetaling


Ved bestilling kan du velge å fordele betalingen på 3 måneder. Minste avdragsbetaling pr. måned er 300,og minste ordreverdi 900,.Fraktgebyr på 59,betaler du sammen med første avdrag. Det påløper ikke faktureringsgebyr i tillegg. Du betaler isteden renter på 1,6% av ordresummen i måneden. Effektiv årsrente er alltid 19,2%, uansett ordreverdi og antall avdrag.

Kredittgiver er Atelier Gyldne Snittet Postordre AS (org. nr 988349143), som foretar en rutinemessig kredittvurdering og forbeholder seg retten til å begrense eller nekte kreditt. Vi har rett til å overlate og pantsette fordringen til andre kredittgivere. Fakturaen finner du i varepakken din.