Slik beskytter vi dine personopplysninger

Allmenn informasjon

Vi legger spesielt stor vekt på at alle som besøker vårt nettsted skal føle seg trygge. Av denne grunn er vernet om dine personopplysninger av største viktighet for oss.

Når det gjelder innhenting, bearbeiding og bruk av dine opplysninger, overholder vi naturligvis på det strengeste bestemmelsene i den norske personopplysningsloven.

I avsnittene nedenfor får du informasjon om hvordan vi beskytter de personopplysninger som du gir oss på Internett, for eksempel ved bestilling.

Allmenn statistisk informasjon

Når du besøker nettstedet til AGS, skapes det automatisk informasjon som brukes til statistisk analyse.

Informasjonen som samles inn, er av allmenn og teknisk karakter, og kan ikke kobles til noen bestemt person. Denne typen data samles alltid inn ved aktivitet på nettsteder. De innsamlede dataene inneholder for eksempel informasjon om besøkerens operativsystem og nettleser, hvilken link som ble benyttet for å komme til siden og lignende opplysninger.

Personopplysninger

All kundeinformasjon som lagres og bearbeides hos oss, blir behandlet i samsvar med norsk lovgivning på de områder som berøres.

Vi gir ikke dine opplysninger videre til en tredje part dersom du ikke ønsker det, og du kan når som helst reservere deg mot dette. Kontakt oss ved å sende et kort brev til vår kundeservice på følgende adresse: Atelier Gyldne Snittet, Postboks 1726, 0061 Oslo eller ring 37 25 16 00 eller send oss en e-post. Et unntak danner våre samarbeidspartnere, som trenger informasjon for å behandle din bestilling (for eksempel transportfirmaet som utfører leveransene våre, og kredittselskapet som tar hånd om betalingen). I disse tilfellene begrenses opplysningene til et minimum.

Vi iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de opplysninger du har gitt oss mot å bli manipulert med eller uten hensikt, og mot tap eller sletting. Vi passer også på at kun autoriserte personer har tilgang til informasjonen.

For overføring av informasjon via Internett, for eksempel din adresse, bestilling osv., benyttes den mest moderne sikkerhetsstandard på markedet, SSL. Alle opplysninger krypteres så ikke uvedkommende skal få tilgang til dem.

Om abonnementet

Din e-postadresse vil ikke bli benyttet til andre formål enn å sende nyhetsvarsler og e-postadressen vil heller ikke bli gjort kjent for andre abonnenter på e-postlisten. Ved oppsigelse av abonnementet slettes e-postadressen.

Bruker vi informasjonskapsler?

Ja, når du besøker nettstedet vårt, blir allmenne informasjoner automatisk registrert. Informasjonskapslene legges blant de temporære filene på PC-en din, og de slettes automatisk når du stenger nettleseren. Informasjonskapslene gjør at vi senere kan analysere nettstedet vårt statistisk for å optimalisere det og dermed gjøre handlingen så komfortabel som mulig for deg. Det lagres ingen personrelaterte eller sikkerhetsrelevante data i informasjonskapslene våre.

De fleste nettlesere har som standard at informasjonskapsler aksepteres. Under sikkerhetsinnstillinger kan du akseptere eller avvise temporære og lagrede informasjonskapsler separat. Dersom du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende at bestemte muligheter på nettstedet vårt ikke står til rådighet eller at enkelte nettsider ikke vises på riktig måte.

De registrerte informasjonene er av allmenn og teknisk art og kan ikke settes i forbindelse med din person. Slike data registreres også hver gang du bruker andre nettsider. De omfatter f.eks. opplysninger om hvilket operativsystem og hvilken nettleser som brukes, hvilken lenke som har ført deg til nettstedet o.l.

Du kan til enhver tid motsette deg at disse informasjonene registreres, også for fremtiden.

Mangler du et program for å lese pdf-filer?
Last ned Adobe Acrobat Reader gratis her!