/b0dc82c888d0e7aed27f01aab5e9dc9a4b1100e1/assets Vennligst sjekk inntasting, det stemmer ikke med spesifikasjonen no

Datavernerklæring

Vi tar datavern på alvor

Det er svært viktig for oss at alle kunder i vårt firma føler seg vel og trygge. På grunnlag av dette er det av den aller største viktighet for oss å beskytte dine personlige opplysninger. Ved innsamling, behandling og benyttelse følger vi selvsagt alle lovbestemte bestemmelser i EUs databeskyttelsesforordning og lov om telemedia. Vi behandler personlige data for ordrebehandling og, om nødvendig, videresender data som kreves for dette formål til tjenesteleverandører. Hvis du ikke lenger ønsker å motta våre tilbud i fremtiden, kan du motsette deg behandling og bruk av dine data for annonseringsformål. Hvis det er mulig, vennligst informer oss skriftlig sammen med vedlagt reklamemateriell og oppgi navn og adresse til følgende adresse: Atelier Gyldne Snittet AS, Postboks 1726, 0061 Oslo.

Ved berettiget interesse kan vi kreve kredittinformasjon fra kredittreferansebyråer for egen kredittkontroll: Decidas Info AB, Box 11415, 404 29 Göteborg, Sverige (for mer informasjon, se: Våre personvernbestemmelser). For markedsføringsformål benytter og formidler vi adressedata for legitim interesse til våre partnerforetak. Selvsagt kan du når som helst motsette deg offentliggjøring av dine data for salgsfremmende formål. Ta kontakt med vår ansvarlige for databeskyttelse og for videre informasjon, ved å sende en melding til Atelier Gyldne Snittet AS, Postboks 1726, 0061 Oslo.

Ta også kontakt med oss hvis du vil finne ut hvilke personopplysninger vi har om deg, eller dersom du ønsker å få dem oppdatert eller slettet. Videre har du rett til å begrense behandling (art. 18 GDPR), rett til å protestere mot behandling (art 21 GDPR) og rett til å overføre opplysninger (art.20 GDPR). Ta kontakt med oss via e-post: info@ateliergs.no, eller på telefon: 37 25 16 00, eller skriftlig til:Atelier Gyldne Snittet AS, Postboks 1726, 0061 Oslo. Databeskyttelsesansvarlig for vårt firma: Christian Volkmer, Project 29 GmbH & CoKG, E-post: anfragen@projekt29.de. Hvis vi ikke kan svare tilfredsstillende på din forespørsel har du rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet.

Ansvarlig:
ATELIER GYLDNE SNITTET AS
Svarsending 7458
0096 Oslo
www.ateliergs.no
info@ateliergs.no

Generell informasjon om bruk av vår internettside

Det er viktig for oss å beskytte ditt privatliv når vi behandler persondata. Når du besøker nettsiden vår, lagrer nettserverne våre som standard IP-en til din internettleverandør, nettsiden du kommer fra, nettsidene du besøker hos oss samt dato og varighet for besøket. Denne informasjonen er absolutt nødvendig for teknisk håndtering av nettsidene og sikker serverdrift. Disse dataene blir ikke personalisert.

Dersom du sender oss data via kontaktskjema, lagres disse på serverne våre ved datasikring. Vi bruker utelukkende dataene dine til å behandle forespørselen din Dataene behandles 100 % konfidensielt.


Persondata

Persondata er data om deg som person. Dataene består av ditt navn, din postadresse og din e-postadresse. Du må ikke oppgi persondata for å kunne besøke internettsiden vår. I enkelte tilfeller trenger vi navn og adresse samt andre opplysninger for å kunne tilby deg ønsket tjeneste.

Det samme gjelder når vi på forespørsel sender deg informasjonsmateriell eller svarer på henvendelser. I disse tilfellene vil vi alltid be om navn og adresse. Dessuten lagrer vi bare data som du har formidlet automatisk eller frivillig.

Når du bruker en av tjenestene våre, innhenter vi som regel bare de dataene som er nødvendige for å kunne tilby deg tjenesten vår. Det kan være at vi vil be om ytterligere informasjon, men denne vil være frivillig å oppgi. Når vi behandler persondata, skjer dette alltid for å kunne tilby deg tjenesten vår eller for å nå de kommersielle målene våre.

Automatisk lagrede data (ikke persondata)

Når du besøker internettsidene våre, lagrer vi bestemte opplysninger av administrative og tekniske årsaker. Det er snakk om følgende: Nettlesertype og-versjon, dato og klokkeslett for visning samt IP-adresse.

Disse dataene anonymiseres, og brukes utelukkende for statistiske formål og for å kunne forbedre internett- og nettjenestene våre.

Disse anonymiserte dataene lagres atskilt fra personlige data i sikre systemer, og kan ikke tilordnes enkeltpersoner. Det betyr at persondataene dine alltid er beskyttet.

Informasjonskapsler

Når du besøker internettsidene våre, kan det skje at vi lagrer informasjon på datamaskinen din i form av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som overføres fra en internettserver til nettleseren din, og lagres på harddisken. Bare adressen til internettprotokollen lagres - ingen persondata. Takket være denne informasjonen, som lagres i informasjonskapslene, kjenner vi deg automatisk igjen neste gang du besøker internettsiden vår. På den måten blir det lettere for deg å navigere.

Naturligvis kan du også besøke internettsidene våre uten å akseptere informasjonskapsler. Dersom du ikke vil at datamaskinen din skal gjenkjennes, kan du avvise informasjonskapsler ved å bruke innstillingen «Avvis informasjonskapsler» i nettleseren din. Se bruksanvisningen for den aktuelle nettleseren. Dersom du avviser informasjonskapsler, skal du imidlertid være klar over at det kan oppstå bruksbegrensninger på noen områder på internettsidene våre.

Nyhetsbrev

Dersom du har meldt deg på nyhetsbrevet fra Atelier, bruker Atelier Goldner Schnitt dine oppgitte data til å sende ut nyhetsbrevet. Dataene dine videreformidles ikke til tredjeparter. Unntak er partnerfirmaer som er ansvarlige for den tekniske håndteringen av nyhetsbrevet. Dataene som videreformidles, er imidlertid begrenset til et minimum.

For å sende ut nyhetsbrev bruker vi en såkalt dobbel opt-in-prosedyre, noe som betyr at vi bare sender nyhetsbrev til deg på e-post dersom du først har bekreftet at vi skal aktivere nyhetsbrevet. Vi vil så sende deg en e-post og be deg om å bekrefte at du ønsker å motta vårt nyhetsbrev ved å klikke på en link i denne e-posten. Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt, lagrer vi IP-adressen din og påmeldingsdatoen. Dette er utelukkende ment å kunne dokumentere dersom en tredjepart misbruker e-postadressen din til å melde deg på nyhetsbrevet uten at du er klar over det eller har gitt tillatelse til det. Dersom du på et senere tidspunkt ikke skulle ønske å motta flere nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst angre deg - du får ikke andre kostnader enn basistariffene for formidling.

Hver gang du åpner en e-post, f.eks. den automatisk genererte bekreftelses-e-posten for påmelding på nyhetsbrevet vårt, formidles dessuten følgende data anonymt til oss:

- hvorvidt nyhetsbrevet ble åpnet
- hvilke koblinger som ble åpnet i nyhetsbrevet 
- tidspunkt for påmelding/avmelding fra nyhetsbrevet

Vi bruker de registrerte dataene til å optimalisere nyhetsbrevet vårt. Ved å abonnere på nyhetsbrevet samtykker du til at vi bruker disse dataene. Disse dataene videreformidles ikke til tredjeparter.

Kundekonto

For hver kunde som registrerer seg, oppretter vi en passordbeskyttet direkte adgang til vedkommendes lagrede data hos oss (kundekonto). Her kan du administrere adressedataene. Du forplikter deg til å behandle de personlige adgangsdataene konfidensielt, og ikke gjøre dem tilgjengelige for uautoriserte tredjeparter. Vi tar intet ansvar for misbruk av passord, med mindre vi har opptrådt klanderverdig.

Med funksjonen «forbli innlogget» vil vi gjøre det så enkelt som mulig for deg å besøke nettsidene våre. Med denne funksjonen kan du bruke tjenestene våre uten å måtte logge inn på nytt for hver gang. Vi anbefaler at du ikke bruker denne funksjonen dersom datamaskinen brukes av flere brukere. Funksjonen «forbli innlogget» er ikke tilgjengelig dersom du bruker en innstilling som automatisk sletter lagrede informasjonskapsler etter hver økt. 

Kredittvurdering

For å kunne tilby deg så gode betalingsmåter som mulig må vi beskytte deg og oss selv mot misbruk. Derfor formidler vi nødvendige persondata inkludert adressedata i tilknytning til kredittvurdering til firmaet Decidas Info AB, Box 11415, 404 29 Göteborg. Firmaet foretar en evaluering på grunnlag av matematisk-statistiske prosedyrer. Også adressedataene dine inngår i beregningen av sannsynlighetsverdien. Vi bruker informasjonen om statistisk sannsynlighet for manglende betaling («sannsynlighetsverdi») til å treffe en objektiv beslutning om hvilke betalingsmåter vi skal tilby deg.

Dersom du ikke aksepterer betalingsmåten(e) tilbudt på grunnlag av denne automatiserte prosedyren, kan du gi oss skriftlig beskjed per brev eller e-post: info@ateliergs.no. Vi vil vurdere beslutningen vår på nytt.

Du kan når som helst nekte at dataene dine formidles til Decidas Info AB, Box 11415, 404 29 Göteborg. Det er nok å gi beskjed i tekstform (f.eks. via e-post, faks eller brev). Dersom dataene dine ikke blir formidlet til Decidas Info AB, Box 11415, 404 29 Göteborg, kan du bare bruke forhåndsbetaling.

Bruk av CrossEngage

Vi ønsker å vise deg individualisert innhold basert på tidligere og nåværende bruk av dette nettstedet for å gjøre tilbudet vårt mer interessant for deg som bruker. Derfor bruker vi CrossEngage, en tjeneste fra CrossEngage GmbH, Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin. Ved å bruke CrossEngage kan vi f.eks. vise deg individualisert innhold og tilbud.
CrossEngage er en Cross-Channel-markedsføringsplattform som tar sikte på å muliggjøre personlig kundekontakt i sanntid på tvers av alle kanaler. Det rettslige grunnlaget for bruken er art. 6 nr. 1 klausul 1a GDPR (ditt samtykke). Hvis du har samtykket til bruk av CrossEngage, vil brukerdata fra alle relevante datakilder bli konsolidert og gjort tilghjengelig for konsepsjon og gjennomføring av effektive kampanjer. Blant annet blir din e-postadresse sendt til CrossEngage og gitt videre til deg. For å kunne sende e-post. For å kunne designe og vise dette innholdet, blir det benyttet forskjellige cookies når du bruker dette nettstedet, der noen har en ubegrenset periode og noen blir slettet etter 12 måneder. Vi overfører dataene som er bestemt via cookien til CrossEngage for analyse.
Mer informasjon finner du på: https://www.crossengage.io/privacy-policy/.

Bruk av Google Sine Tjenester

Vi bruker følgende teknologier fra Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ('Google'). Informasjon som automatisk samles inn av Googles teknologier om din bruk av vårt nettsted, overføres vanligvis til og lagres på en server som drives av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Det foreligger ingen tilstrekkelig beslutning fra EU-kommisjonen for USA. Samarbeidet vårt er basert på standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen.

Hvis din IP-adresse blir registrert ved hjelp av Google's teknologier, vil den bli forkortet ved å aktivere IP-anonymisering før den lagres på Googles sine servere. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en Google-server og forkortes der. Med mindre annet er angitt for de enkelte teknologiene, skjer databehandlingen på grunnlag av en avtale som er inngått for den respektive teknologien mellom ansvarlige personer i samsvar med art. 26 DSGVO. Mer informasjon om databehandling fra Google finner du i informasjon om databeskyttelse fra Google https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Google Analytics

Hvis du har gitt ditt samtykke, blir data (IP-adresse, besøkstidspunkt, enhets- og nettleserinformasjon og informasjon om din bruk av nettstedet vårt) automatisk samlet inn og lagret med det formål å analysere nettstedet med Google Analytics, hvorfra pseudonyme brukerprofiler opprettes. Informasjonskapsler kan brukes. IP-adressen din blir vanligvis ikke slått sammen med andre Google-data.

For å optimalisere markedsføringen av nettstedet vårt har vi aktivert innstillinger for datadeling for 'Googles produkter og tjenester'. På denne måten kan Google få tilgang til dataene som samles inn og behandles av Google Analytics, og deretter bruke dem til å forbedre Googles tjenester. Frigivelse av data til Google innenfor rammen av disse innstillingene er basert på en tilleggsavtale mellom de ansvarlige. Vi har ingen innflytelse på den påfølgende databehandlingen fra Google.

Vi bruker også Google Analytics sin utvidelsesfunksjon, Google Optimize, for å opprette og utføre tester.

Vi bruker User-ID-funksjonen. Ved hjelp av User-ID kan vi tildele en unik, permanent ID til en eller flere økter (og aktiviteter innenfor disse øktene) og analysere brukeratferd på tvers av enheter.

For webanalyse muliggjør utvidelsesfunksjonen til Google Analytics Google Signals såkalt 'Cross-Device Tracking'. Hvis de internettaktiverte enhetene dine er koblet til Google-kontoen din, og du har aktivert innstillingen 'personlig annonsering' i Google-kontoen din, kan Google generere rapporter om din bruksatferd (spesielt antall brukere på tvers av alle enheter) selv om du endrer enheten. Vi behandler ikke personopplysninger i denne forbindelse, vi mottar bare statistikk basert på Google Signals.

For webanalyse og reklameformål gjør utvidelsesfunksjonen til Google Analytics, den såkalte DoubleClick-cookie, det mulig å gjenkjenne nettleseren din når du besøker andre nettsteder. Google vil bruke denne informasjonen til å samle rapporter om nettstedsaktivitet og til å tilby andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet.

Google Tag Manager

Denne nettsiden bruker Google Tag Manager. Tag Manager registrer ingen persondata. Verktøyet løser opp andre koder som i visse tilfeller registrerer data. Google Tag Manager henter ikke ned disse dataene. Dersom det er foretatt en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, forblir denne gyldig for alle sporingskoder som implementeres med Google Tag Manager. Googles datavernmerknader for dette verktøyet finner du her: https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

Google Shopping er en portal for prissammenligninger, og en del av Google AdWords.

Google Googleadservices / Google AdWords Conversion /Google Shopping

Denne nettsiden bruker verktøy for «nettmarkedsføring» fra firmaet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dette gjør at man kan se at en besøkende har nådd vår internettside via en Google-annonse. Google bruker informasjonskapsler som lagres på datamaskinen din og gjør det mulig å analysere bruken av nettstedet. Informasjonskapslene for såkalt «Conversion Tracking» plasseres når du klikker på en Google-annonse. Disse informasjonskapslene blir ugyldige etter 30 dager, og kan ikke brukes til personlig identifisering. Dersom du vil avvise «Conversion Tracking», kan du stille inn nettleseren din til å blokkere informasjonskapsler fra domenet «googleadservices.com». Du kan også gjøre bruk av din rett til opt out.

Dersom du vil vite mer om disse metodene eller hvilke muligheter du har for at denne informasjonen ikke brukes av Google, klikk her: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Google Analytics med anonymiseringsfunksjon

På vår side bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra firmaet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter kalt «Google». Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler – tekstfiler som lagres på datamaskinen din og således gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet.

Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene – f.eks. tid, sted og frekvens for nettsidebesøket inkludert IP-adresse – overføres til Google i USA og lagres der.

På nettsiden vår bruker vi Google Analytics med tillegget «_gat._anonymizeIp». I dette tilfellet forkortes og anonymiseres IP-adressen din av Google i EU-landene eller i andre EØS-land.

Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av siden vår, til å utarbeide rapporter om nettstedsaktivitetene for oss og til å gi ytterligere tjenester i forbindelse med nettstedsbruken og internettbruken. Google vil også overføre denne informasjonen til tredjeparter i den grad dette er nødvendig i henhold til lov eller tredjeparter behandler disse dataene på oppdrag fra Google.

Google vil aldri knytte IP-adressen din sammen med andre Google-data. Du kan forhindre at informasjonskapslene installeres via en innstilling i nettleserprogramvaren din. Det kan imidlertid medføre at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt fullt ut.

Videre tilbyr Google for de vanligste nettleserne et programtillegg for deaktivering som gir deg mer kontroll over hvilke data Google registrerer for nettstedene du åpner. Programtillegget gir JavaScript (ga.js) fra Google Analytics beskjed om at ingen informasjon om nettstedbesøket skal formidles til Google Analytics. Programtillegget for deaktivering i nettlesere fra Google Analytics forhindrer imidlertid ikke at informasjon formidles til oss eller andre nettanalysetjenester vi eventuelt bruker. Du finner mer informasjon om installasjon av programtillegget for nettlesere på følgende kobling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dersom du besøker siden vår via en mobil sluttenhet (smarttelefon eller nettbrett), må du klikke på denne koblingen for i fremtiden å kunne forhindre sporing via Google Analytics på dette nettstedet. Dette er også mulig som alternativ til ovenfornevnte nettleserprogramtillegg. Når du klikker på koblingen, plasseres en opt-out-informasjonskapsel i nettleseren din. Denne er bare gyldig for den aktuelle nettleseren og det aktuelle domenet. Når du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, slettes også opt-out-informasjonskapselen – slik at du må klikke på koblingen på nytt.

Dersom du har samtykket til at Google knytter nett- og appnettleserbruken din til Google-kontoen din, og at informasjon fra Google-kontoen din brukes til å personalisere annonser, bruker Google dataene dine sammen med Google Analytics-data til å opprette målgruppelister for enhetsovergripende remarketing. For dette formålet registrerer Google Analytics først den Google-autentifiserte ID-en din som er tilknyttet Google-kontoen din (dvs. persondafta) på nettstedet vårt. Deretter knytter Google Analytics midlertidig ID-en din sammen med Google Analytics-dataene dine for å optimalisere målgruppene våre.

Dersom du ikke ønsker dette, kan du foreta en deaktivering via relevante innstillinger i området «min konto» i Google-kontoen din.

Facebook Custom Audiences-piksler

For å kunne vise interessebaserte reklameannonser for besøkende på nettsiden vår når de besøker Facebook, bruker vi «Custom Audiences»-piksler fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). For dette formålet har vi implementert en Facebook-piksel på nettstedet vårt. Via denne opprettes det en direkteforbindelse til Facebook-serverne når du besøker nettsiden vår. Facebook-serveren får vite at du har besøkt nettstedet vårt, og Facebook knytter denne informasjonen til din personlige Facebook-konto. Nærmere informasjon om om Facebooks registrering og bruk av dataene samt rettigheter og muligheter når det gjelder beskyttelse av privatliv finner du i Facebooks datavernmerknader, på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dersom du vil avvise den beskrevne tilknytningen til Facebook, kan du klikke på følgende kobling:  Avvis dataregistrering via Facebook.

Econda

Med tanke på behovstilpasset organisering samt optimalisering av denne nettsiden registreres og lagres anonymiserte data ved hjelp av løsninger og teknologier fra econda GmbH (www.econda.de), og brukerprofiler opprettes ved bruk av pseudonymer. For dette formålet kan det brukes informasjonskapsler som gjør det mulig å kjenne igjen en internettleser. Brukerprofiler knyttes imidlertid ikke sammen med data om personen bak pseudonymet uten uttrykkelig godkjenning fra den besøkende. I særdeleshet blir IP-adresser raskt ugjenkjennelige, slik at det ikke er mulig å knytte brukerprofiler til IP-adresser. Besøkende på denne nettsiden kan når som helst nekte slik dataregistrering og -lagring for fremtiden: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/

Kameleoon

På vår nettside bruker vi Kameleoon, en tjeneste fra SAS Kameleoon, 2 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris. Denne tjenensten bruker A/B-test- og nettpersonalisering. Din bruk analyseres, og nettstedet tilpasses. Grunnlaget for personalisering er navigasjon, handlinger og tidsbruk på nettstedet. For dette formålet innhentes brukerdataene dine inn via informasjonskapsler og sporingspiksler (usynlig grafikk som lastes inn når siden åpnes). Evalueringen skjer pseudonymisert, og i tillegg anonymiseres IP-adressen din ved at den siste oktetten slettes. Dermed kan du ikke identifiseres. Du kan når som helst nekte av Kameleoon bruker dine data ved å gå inn på følgende opt-out-kobling: https://www.ateliergs.no/#kameleoonOptout=true

Criteo (personlig reklame)

Dette nettstedet bruker i tillegg tjenesten Criteo fra Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike. Ved hjelp av denne tjenesten tilbys brukere som allerede har besøkt nettstedet vårt og interessert seg for tilbudene våre, målrettede reklameannonser – både på dette nettstedet og på andre internettsider som bruker Criteo-tjenesten. Denne reklamen vises på grunnlag av informasjon om besøk på de aktuelle internettsidene som bl.a. er lagret i informasjonskapsler på brukerens datamaskin. Disse tekstfilene leses ut i tilknytning til påfølgende nettstedbesøk med tanke på målrettede produktanbefalinger. For dette formålet er det lagret et tilfeldig generert identifikasjonsnummer i informasjonskapslene. Verken dette nummeret eller informasjonen om dine besøk på internettsidene kan knyttes til deg personlig. Disse dataene brukes aldri til å identifisere deg som besøkende på nettsidene våre.

Du kan forhindre at Criteo-tjenesten lagrer og bruker informasjon ved å klikke på følgende kobling: (https://www.criteo.com/privacy/) og stille inn på «Opt-out» og «ON». Dersom du velger «ON», plasseres en ny informasjonskapsel (opt-out-informasjonskapsel) i nettleseren din. Denne informasjonskapselen gir beskjed om at Criteo-tjenesten ikke lenger har lov til å registrere og behandle data om din bruk. Du kan aktivere denne funksjonen igjen ved å velge «OFF». Vær oppmerksom på at denne innstillingen må foretas for hver enkelt nettleser du bruker. Dersom alle informasjonskapsler slettes i nettleseren din, gjelder det også Opt-Out-informasjonskapselen.

Microsoft Bing Ads

På våre sider bruker vi Conversion Tracking fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. For dette formålet plasserer Microsoft Bing Ads en informasjonskapsel på datamaskinen din - forutsatt at du kom til nettstedet vårt via en Microsoft Bing-annonse. På denne måten kan Microsoft Bing og vi se at noen har klikket på en annonse, er sendt videre til nettstedet vårt og har nådd en forhåndsbestemt målside (conversion-side). Dette gir oss utelukkende kunnskap om totalt antall brukere som har klikket på en Bing-annonse, og deretter blitt videresendt til conversion-siden. Ingen personlig informasjon om brukerens identitet formidles.

Dersom du ikke vil at Microsoft skal bruke informasjon om din bruk som beskrevet ovenfor, kan du avvise informasjonskapsler – f.eks. via nettleserinnstilling som deaktiverer automatisk plassering av informasjonskapsler. I tillegg kan du forhindre at Microsoft registrerer og behandler data om din bruk av nettstedet generert av informasjonskapselen ved å gå inn på følgende kobling: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-outt. Du finner mer informasjon om datavern og anvendte informasjonskapsler hos Microsoft og Bing Ads på nettstedet til Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

AppNexus 

Denne siden bruker en teknologi fra AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY – 10010, USA. Informasjon om surfingen til de besøkende på nettstedet samles inn i ren anonymisert form, og det angi informasjonskapsler. Ingen personlige data registreres eller lagres. Du kan når som helst nekte registrering, bearbeidelse og registrering av de Appnexus-genererte dataene ved å på https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de#choice sforeta en utmelding. Ytterligere informasjon om datavern hos Appnexus finner du på https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de

Google Adwords / Google Dynamic Remarketing

Videre bruker vi Googles reklameverktøy «Google AdWords / Google Dynamic Remarketing» for å legge ut reklame på nettstedet vårt. Herunder bruker vi også analysetjenesten «Conversion Tracking» fra firmaet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter kalt «Google». Dersom du kom til nettsiden vår via en Google-annonse, plasseres en informasjonskapsel på datamaskinen din. Informasjonskapsler er små tekstfiler som internettleseren din plasserer og lagrer på datamaskinen din. Disse såkalte conversion-informasjonskapslene blir ugyldige etter 30 dager, og kan ikke identifisere deg. Dersom du besøker bestemte sider på nettstedet vårt og informasjonskapselen fortsatt er gyldig, kan vi og Google se at du som bruker har klikket på en av annonsene vi har plassert hos Google, og at du ble videresendt til siden vår.

Informasjonen som innhentes ved hjelp av «conversion-informasjonskapsler», gjør det mulig for Google å opprette besøksstatistikk for nettstedet vårt. Via denne statistikken får vi vite totalt antall brukere som har klikket på annonsen vår – og hvilke sider på nettstedet vårt den aktuelle brukeren har vist. Vi eller andre som driver reklame via «Google AdWords», mottar imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukere.

Du kan forhindre installasjon av «conversion-informasjonskapsler» via en innstilling i nettleseren din, f.eks. deaktivere automatisk plassering av informasjonskapsler eller blokkere informasjonskapsler fra domenet «googleadservices.com».

Googles datavernerklæring ser du på følgende kobling: https://services.google.com/sitestats/en.html

Doubleclick Ad Exchange

I den grad Doubleclick Ad Exchange, en nettannonsetjeneste fra Google Inc., USA («Google»), viser reklame (tekstannonser, bannere etc.) på dette nettstedet, lagrer nettleseren din en eventuell informasjonskapsel fra Google Inc. eller tredjeparter. Informasjonen som er lagret i informasjonskapselen, kan registreres, innhentes og evalueres av Google Inc. eller tredjeparter. I tillegg bruker Doubleclick Ad Exchange såkalte skjulte sporingsbilder (en liten, usynlig grafikk) til informasjonsinnhenting. Dermed kan enkle handlinger utføres, f.eks. registrering av besøk på nettsiden samt innhenting og evaluering av data for besøket. Informasjonen om din bruk av dette nettstedet generert av informasjonskapselen og/eller det skjulte sporingsbildet sendes til en Google-server i USA og lagres der. Google bruker informasjonen til å evaluere din bruk for å kunne tilby Doubleclick Ad Exchange-annonser.

Google vil eventuelt også videreformidle denne informasjonen til tredjeparter – dersom dette er pålagt i henhold til lov eller tredjeparter behandler disse dataene på oppdrag fra Google. I den utstrekning IP-adresser formidles og lagres i denne sammenhengen, skjer dette utelukkende for å kunne bekjempe og filtrere spam/svindel (annonsepreg-spam og klikk-spam). Disse dataene er utelukkende tilgjengelige for antimisbruk-teamet. Google knytter ikke IP-adressen din til andre data lagret av Google. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken, og at skjulte sporingsbilder vises. Velg «Avvis informasjonskapsler». Du finner mer informasjon her: https://policies.google.com/privacy

Digital Window

Vi bruker affiliate-nettverk fra Digital Window Inc. Dersom du blir videresendt til nettsiden vår via reklame på en nettside som er med i et av disse affiliate-nettverkene (affiliate), registreres det at du kommer fra denne nettsiden. For dette formålet plasserer de nevnte firmaene en informasjonskapsel på datamaskinen din. Dersom du foretar bestillinger på nettstedet vårt eller besøker nettstedet på nytt innenfor et bestemt tidsrom, kan disse firmaene gjenkjenne deg og knytte innkjøpene til den aktuelle affiliate. For dette formålet brukes det et tilfeldig generert pseudonym, slik at denne informasjonen ikke kan knyttes til deg personlig. Vi vil heller ikke knytte denne informasjonen til persondataene dine, og vi vil ikke videreformidle persondata om deg til tredjeparter. Du kan forhindre sporing (tracking) ved å foreta nødvendig innstilling i datavern-alternativene i nettleseren din eller slå av informasjonskapsler, eventuelt slette informasjonskapselen.

Youtube

Vi integrerer videoene på plattformen «YouTube» fra tilbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Datavernerklæring: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Sikkerhet

Vi har iverksatt tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte de personlige dataene dine mot tap, ødeleggelse, manipulasjon og uautorisert adgang. Alle våre medarbeidere samt tilknyttede tjenesteleverandører er forpliktet til å følge relevante datavernlover.

Takket være toppmoderne sikkerhetsstandarder (SSL) for overføring av nettdata som f.eks. adresse, bestilling etc. krypteres automatisk all oppgitt informasjon, slik at uvedkommende ikke har adgang.

Hva er SSL?

SSL (Secure Socket Layer) er en sikkerhetsteknologi som sikrer at dine personlige data inkludert kredittkortinformasjon, innloggingsdata og betalingsmåte overføres sikkert på internett. Dataene krypteres på en slik måte at de bare kan leses av betalingssystemet.

Hvilke innstillinger brukes ved kryptering?

Krypteringsprotokoll: SSL 3.0 krypteringslengde: RSA 1024 biter, RC4 128 biter

Vær oppmerksom på at sertifikater med krypteringslengder på 1024 biter bare støttes av nettleserversjoner fra 5.x. Dersom det brukes en eldre versjon, kan man bare få kryptering med 512 biter.

Hvilke data overføres kryptert?

  • persondata (adresse, tlf.nr. etc.)
  • valgt betalingsmåte
  • kredittkort- og kontoinformasjon

Vi forbedrer sikkerhetstiltakene våre og bearbeider datavernerklæringene våre kontinuerlig. Kontroller at du har nyeste versjon.

Dine rettigheter

Kontakt oss når som helst dersom du vil vite hvilke persondata vi lagrer om deg, eller dersom du vil korrigere eller få slettet disse dataene. Videre har du rett til å begrense databehandling (art. 18 DSGVO), nekte behandling av data (art. 21 DSGVO) og kunne sikre dataoverføring (art. 20 DSGVO).

Ta direkte kontakt med oss.

Endringer av denne datavernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre datavernerklæringene våre dersom dette skulle være nødvendig grunnet nye teknologier. Kontroller at du har nyeste versjon. Dersom det blir gjort grunnleggende endringer av denne datavernerklæringen , vil vi kunngjøre det på nettstedet vårt.

Kontaktopplysninger:

Herrn Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tlf.:  +49 (0)941 2986930
Faks:  +49 (0)941 29869316
E-post: anfragen@projekt29.de
Internet: https://www.projekt29.de

Dersom du ikke er fornøyd med svaret fra vår ansvarlige person for datavern, kan du alltid klage til ansvarlig kontrollinstans for datavern der du befinner deg.